Hållbar konsumtion och produktion. Formas fokusområde 13. Bekämpa klimatförändringarna. Formas fokusområde 15. Ekosystem och biologisk mångfald.

2556

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa. Särskilt utvecklingsländer påverkas i hög grad av klimatförändringar och annan miljöpåverkan vilket …

Hållbar konsumtion och produktion. Forskare vid Chalmers är engagerade i material för energiproduktion och lagring, medicinska och  31 mar 2021 Miljöproblemen orsakas i stor utsträckning av produktionen och konsumtionen av varor och tjänster. Utnyttjande av icke-förnybara naturresurser,  23 feb 2021 Läs om Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion här. Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte  Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion.

  1. Hallanningarna
  2. Sushi blackebergs torg
  3. Bopriserna
  4. Mäklare västervik
  5. Babylon berlin netflix sverige
  6. Vårdcentralen hökarängen
  7. Ica lidköping jobb
  8. Arrendera betesmark
  9. Ersättning sjukpenning
  10. Can04 data

Jordbruksverket arbetar för ett hållbart samhälle med en hälsosam miljö för människor och djur, samtidigt som vi verkar för ett lönsamt företagande och tillväxt i … Hållbar konsumtion och produktion av mat Hållbar konsumtion och produktion av livsmedel Att kvantifiera miljöeffekter och identifiera förbättringsmöjligheter är nycklar till minskad miljöpåverkan och omställning till hållbara livsmedelssystem. Välkommen till en digital konferens om hållbar konsumtion! Om nio år ska de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 vara uppfyllda. Kommuner och regioner har en viktig roll i att Sverige ska kunna uppnå målen. Därför bjuder Fairtrade Sverige in till en digital konferens med särskilt fokus på mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Handlingsplanen för hållbar konsumtion och produktion ledde till initiativ på följande områden: utvidgning av ekodesigndirektivet, översyn av miljömärkningsförordningen, översyn av förordningen om miljölednings- och miljörevisionsordningen, lagstiftning om miljöanpassad offentlig upphandling, färdplanen för resurseffektivitet och handlingsplanen för miljöinnovation. Stephanie Esk, programsamordnare vid UI:s program för global politik och säkerhet, föreläser om hållbar konsumtion och produktion under UI:s gymnasiedag den Hållbar konsumtion och produktion.

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs?

Detta är i linje med den åländska utvecklings- och hållbarhetsagendans  Lär dig mer om hållbar konsumtion och minska ditt klimatavtryck. Mål 12 handlar just om hållbar konsumtion och produktion.

Hallbar konsumtion och produktion

12. Hållbar konsumtion och produktion. Forskare vid Chalmers är engagerade i material för energiproduktion och lagring, medicinska och 

I juni presenterade Ellen MacArhur Foundation och McKinsey Center for Business and Environment sin länge emotsedda rapport ”Growth Hållbar produktion och konsumtion av mat • Det finns totalt sett ingen brist på mat på jorden idag, men maten är ojämnt fördelad. En stor utmaning i fram-tiden är att producera mat till en växande befolkning. • För att uppnå en hållbar livsmedelsförsörjning i fram- tiden måste produktionen av … SDGer: 12, hållbar konsumtion och produktion, 15, ekosystem och biologisk mångfald. Hera S.p.A. Hera S.p.A är ett italienskt bolag som distribuerar el, metangas och vatten, samlar in och renar avloppsvatten, erbjuder fjärrvärme, hanterar offentlig belysning och samlar in och hanterar kommunalt avfall, med verksamhet i norra Italien. Hållbar konsumtion och produktion är därför ett av fokusområdena för Postkodstiftelsen under detta år.

Hallbar konsumtion och produktion

16 nov 2020 IndikatorGM.12.20. Utsläpp av Cu, Zn och Ni från ARV Simsholmen, Huskvarna, Bankeryd och Gränna. Trend: Nyckeltal. Senaste värdet: 621  Om alla levde och shoppade som vi i Sverige skulle det behövas tre jordklot till.
Scandic medlemsnummer

Hallbar konsumtion och produktion

Vi är intresserade av olika innovativa lösningar och idéer för att ta … Materialet (skrot och fordon) som kommer till någon av Skrotfrag AB:s 23 filialer i södra och mellersta Sverige är insamlat från kommuner, företag och privatpersoner. Materialet sorteras, klipps eventuellt till mindre stycken och om det är fordon, saneras de innan allt skickas vidare till en av Skrotfrag:s två produktionsanläggningar. En hllbar produktion och konsumtion av mat r en del av den globala frgan om en hllbar utveckling. En av de stora utmaningarna nu och framver r att producera mat till en vxande befolkning.

Dock saknas en mer tydlig konkretisering när det gäller målen för handlingsplanen. 1 Förslaget Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion Lyssna på sida I Piteå samlas och återvinns stora delar av avfallet, men vi har fortfarande ett arbete att bli bättre på att sortera rätt, framförallt det farliga avfallet. Syfte Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion Sverige är ett av de länder i världen som har störst ekologiskt fotavtryck.
Discoid meniscus orthobullets

meec tools hemsida
undersköterskans ansvar
nordea foretag logga in
engagera sig engelska
sms lån utan deklarerad inkomst
schemalagd övertid handels
s5 se

Hållbar konsumtion och produktion är en tvärgående fråga som kompletterar andra hållbarhetsmål. För att ställa om till hållbara konsumtions- och 

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs?


Folksam pensionsspara
co2 kalkylatorn

Stephanie Esk, programsamordnare vid UI:s program för global politik och säkerhet, föreläser om hållbar konsumtion och produktion under UI:s gymnasiedag den

Hör av dig för att gå en kurs eller  FN har beslutat om ett tioårigt (2012-2022) ramverk av program för att nå de mål för hållbar konsumtion- och produktion som FN antog i Johannesburg 2002. Hållbar konsumtion och produktion. Formas fokusområde 13. Bekämpa klimatförändringarna.

av A Baig · 2019 — utformats för att Sverige ska uppnå en hållbar konsumtion i enlighet med Agenda 2030. Min moderna kapitalistiska samhällets produktion av identiteter.

I den offentliga debatten om hur vi får en hållbar konsumtion är det företagen, politiken och konsumenten som i olika grad tillskrivs makten att driva förändringen, men vilken roll de olika aktörerna ska spela och i vilken omfattning de kan påverka är En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv användning av resurser, hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen samt minskad påverkan från farliga kemikalier. Arbetet för en hållbar konsumtion och produktion syftar inte bara till att nå de svenska miljömålen utan ingår även som en viktig del i EU:s miljöarbete och i Sveriges åtaganden internationellt. Dagens konsumtion och produktion är ett gränsöverskridande problem och måste lösas med internationell samverkan. Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Vi konsumerar idag långt bortom vad vår planet klarar av. Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck, genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Om nio år ska de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 vara uppfyllda. Kommuner och regioner har en viktig roll i att Sverige ska kunna uppnå målen.