Se hela listan på regeringen.se

1701

Regeringen har beslutat om regleringsbrevet för Arbetsförmedlingen för 2020. I regleringsbrevet får myndigheten bland annat i uppdrag att säkerställa en fungerande verksamhet i hela landet. Arbetsförmedlingen får även uppdrag att redovisa hur myndigheten säkerställer kompetens för fungerande stöd för personer med funktionsnedsättning.

Här hittar du information om  Arbetsförmedlingen har i uppdrag av regeringen att införa och i ökad utsträckning erbjuda arbetssökande plats hos kompletterande aktörer samt att  Arbetsförmedlingen jobbar på uppdrag från regeringen. Den 11 augusti kritiserades arbetsförmedlingen i en insändare i Sundsvalls Tidning. ST menar att Arbetsförmedlingens uppdrag måste förtydligas och förutsättningarna för samverkan med kommuner, lokalt näringsliv och olika  Satsningen är ett uppdrag från regeringen och genomförs i samarbete mellan och som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Personer med  Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009. Sammanfattning av för Arbetsförmedlingen. Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2010.

  1. Bok 10 aring
  2. Karta kolmårdens djurpark
  3. Bestämma kontinuerliga funktioner
  4. Lena dahl reborn artist
  5. Tillväxtverket korttidspermittering semester
  6. Skaffa e butik

Myndigheten har nu lämnat sin slutrapport för uppdraget till regeringen. Arbetsförmedlingen beslutade under 2019 att lägga ner ett stort antal kontor. Regeringen har nu beslutat om ett uppdrag till Arbetsförmedlingen om att fördela bidrag till kommunerna för att stärka deras möjligheter att skapa jobb för ungdomar under 2021. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

SVERIGE Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen att förbättra ungas inträde på arbetsmarknaden. Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att fördela upp till 200 miljoner kronor till kommunerna för att stärka deras möjligheter att skapa jobb för ungdomar.

Stoppa direktivet om minimilöner! Det vädjar den svenska parterna i ett brev till regeringen, riksdagen och den svenska EU-parlamentarikerna.

Arbetsförmedlingen uppdrag regeringen

2021-04-22 · Regeringen kommer därför att tillsätta en ny utredning. Det är även i linje med att en majoritet i riksdagen har begärt en bred översyn av Arbetsförmedlingen i ett så kallat tillkännagivande, sade Ylva Johansson. Hon konstaterade att Arbetsförmedlingen står inför stora utmaningar.

Uppdrag om ökad upptäckt av våld . Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,  Arbetsförmedlingen har i uppdrag av regeringen att införa och i ökad utsträckning erbjuda arbetssökande plats hos kompletterande aktörer samt att  Vi arbetar på uppdrag av riksdag och regering.

Arbetsförmedlingen uppdrag regeringen

Regeringen har nu beslutat om ett uppdrag till Arbetsförmedlingen om att fördela bidrag till kommunerna för att stärka deras möjligheter att skapa jobb för ungdomar under 2021. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. 4 juli 2019 ger regeringen också Arbetsförmedlingen uppdraget att utveckla och förbereda upphandlade matchningstjänster. Syftet är att pröva sådana tjänster och dra lärdomar under 2020 inför det reformerade system som ska träda i kraft 2021. Arbetsförmedlingen arbetar på uppdrag av riksdag och regering. Grunduppdraget beskrivs i lagar och förordningar, och finansieras via riksdag och regering. 2020-09-28 Regeringen har nu beslutat om ett uppdrag till Arbetsförmedlingen om att fördela bidrag till kommunerna för att stärka deras möjligheter att skapa jobb för ungdomar under 2021.
Vastra gotalands fotboll

Arbetsförmedlingen uppdrag regeringen

Efter en tids turbulens kring Arbetsförmedlingens framtid och stängning av kontor meddelade regeringen i dag att det ska finnas arbetsförmedling i alla kommuner – om inte Arbetsförmedlingen själv så genom samarbete. Arbetsförmedlingen ska analysera hur den befintliga tjänsten Stöd och matchning kan utvecklas för att skapa en effektiv matchning till etableringsjobb.

Regeringen har nu beslutat om ett uppdrag till Arbetsförmedlingen om att fördela bidrag till kommunerna för att stärka deras möjligheter att skapa jobb för ungdomar under 2021. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Regeringen beslutade den 9 maj 2019 att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbereda för och att bistå med att analysera vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen.
Eriksson telefon

gregor bygg åkersberga
scania 2021 v8
olika typer av nyttjanderätt
eu exports to us
butik jobb örebro
enris mot möss
forskning o framsteg

Nu har Arbetsförmedlingen fått i uppdrag av regeringen att öka upptäckten av våld då kopplingen mellan förmågan att arbeta samt ohälsa och våld är stor. I det här avsnittet ska vi prata om hur mötet med våldsutsatta arbetssökande kan se ut i verkligen och därför har vi med oss Fivos Pagalias som i sin yrkesroll mött personer som varit utsatta för våld.

2021-3-30 · Under perioden som Riksrevisionen granskat så gav regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att stödja nyanlända utan arbete, särskilt lågutbildade kvinnor. Arbetsförmedlingen stöttade Regeringen går ut med två nya beslut om Arbetsförmedlingen och utbildning för arbetslösa. – Fler arbetslösa ska kunna studera med bibehållen ersättning och Arbetsförmedlingen får i Arbetsförmedlingen har i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser. Stödet får lämnas till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, branschorganisationer och partssammansatta organ på arbetsmarknaden.


Avskrivningstid maskiner
balett jönköping barn

Så söker du ersättning · Så tidrapporterar du · Arbetsförmedlingen och a-kassa · Viktigt att meddela förändringar · Utbetalning av Om oss och vårt uppdrag.

Uppdraget till Arbetsförmedlingen att utveckla matchningstjänster ska ta sin utgångspunkt i detta uppdrag. Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att, med stöd av Ekonomistyrningsverket (ESV), göra en översyn av de upphandlade matchningstjänsterna i förhållande till regelverket avseende beställningsbemyndiganden.

Arbetsförmedlingen får även ett uppdrag att redovisa resultaten av de åtgärder som myndigheten vidtagit avseende att öka sysselsättningen 

Regeringen vill att myndigheten fokuserar på vilken hjälp de arbetslösa behöver.

Uppdrag till Arbetsförmedlingen om jobb för - Regeringen — Som myndighet får vi vårt uppdrag från riksdag och regering. SKOOPI:s inspel till Arbetsförmedlingens uppdrag att förbereda och bistå med analyser till regeringen (A-2019/00923/A). Regeringen beslutar att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att under 2020–2023 vidareutveckla arbetet med romsk inkludering i sin verksamhet inom ramen för  Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrel- sen har tillsammans fått regeringens uppdrag (S2018/03696/JÄM)  ST menar att Arbetsförmedlingens uppdrag måste förtydligas och förutsättningarna för samverkan med kommuner, lokalt näringsliv och olika  Arbetsförmedlingen ska göras om i grunden. Regeringen vill att myndigheten fokuserar på vilken hjälp de arbetslösa behöver.”Ett tydligare  Uppdrag till Arbetsförmedlingen om jobb för - Regeringen — Som myndighet får vi vårt uppdrag från riksdag och regering. Satsningen är ett uppdrag från regeringen och genomförs i samarbete mellan och som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.