Vår forskning och utbildning ska långsiktigt göra skillnad i samhället. Med all vår bredd och styrka ska vi stödja en hållbar utveckling, samverka med det omgivande samhället och verka för öppenhet och respekt.

7623

Tentamen, eller tenta som det kort också kallas, är ett muntligt eller skriftligt prov som du går igenom efter avslutad kurs eller efter ett moment i en kurs. Om du ”kör” på en tenta, det vill säga om du får underkänt, kan du göra ett nytt försök vid ett senare tillfälle, på en så kallad omtentamen.

Under ingången Tentamen finns: Tentamensschema, skannade tentor, gamla tentamensskrivningar och tentamensanmälan. Mina studier. Under ingången Mina studier finns information om studieadministrativa funktioner på student.ladok.se. Mina forskarstudier. Här kan du som är forskarstuderande administrera dina studier. Från och med 2017 skannas alla tentor inom teknisk naturvetenskaplig fakultet.

  1. Folktandvården bergmästaren falun
  2. Plexusskada barn
  3. Cto vp engineering

OBS! Sharedscan-funktionen skannar båda sidorna på dokumentet samtidigt. Du måste själv anmäla dig till alla salstentamina, även till omprov. Anmäl dig i Studentportalen senast tolv dagar före provdatum. När du anmäler dig får du en anonymitetskod som du skriver på tentan istället för ditt namn.

UU Careers. UU CareerGate Connect with your future employer! GoinGlobal Let your career ambitions cross borders with expert advice in your dream location.

Ett vetenskapligt fält i vardande?”, Pedagogisk forskning i Sverige, årg. 1, nr 4 1996, pp. 193-209.

Skannad tenta uu

Kontaktuppgifter Reception: 018-471 24 40 E-post: reception@blasenhus.uu.se Kan svara på studentfrågor, m.m. Allmän teknik: 018-471 24 01 E-post: intendentur@blasenhus.uu.se Vid …

Skanning av rättade tentor (ENGLISH BELOW) Från och med oktober 2016 kommer alla grundutbildning att, efter rättning, skannas in via Studentservice -Ångström. din rättade tenta elektroniskt på https://mintentateknat.kvk.uu.se/myexam/. Enligt beslut från Riksarkivet behöver skannade tentor inte långtidslagras.

Skannad tenta uu

UU CareerGate Connect with your future employer! GoinGlobal Let your career ambitions cross borders with expert advice in your dream location. Study abroad For students who wish to study part of their degree abroad. Available scholarships Find and apply for available scholarships.
Kala namak köpa

Skannad tenta uu

Arbetsgränssnittet kan anpassas efter eget behov. Om inget annat anges kan också valfri ”startpart” användas. Visste du att de flesta tentor du hittar på denna sida finns här tack vare tidigare studenter laddat upp tentor de haft tillgång till? Hjälp oss och kommande studenter genom att ladda upp några tentor.

Om du har frågor om eller saknar din skannade tenta kan du kontakta Tentaskanningen via formuläret nedan: Fyll i din beställningsinformation nedan (fält markerade med * är tvingande) *Namn: Kontaktuppgifter Reception: 018-471 24 40 E-post: reception@blasenhus.uu.se Kan svara på studentfrågor, m.m. Allmän teknik: 018-471 24 01 E-post: intendentur@blasenhus.uu.se Vid … Ingen ny instans ska bedöma tentan eftersom betyg inte kan överklagas. Farmaceutiska fakultetens Kommitté för utbildning på grundnivå och avancerad nivå BESLUT 2016-03-03 MEDFARM2016/1003 Omprövning av betyget görs av examinator om studenten framför nya omständigheter Upgrade of the Student Portal April 12. Monday April 12 at 7.00 am.
Redovisa dricks skatteverket

centralt planerad ekonomi
infometrics quarterly economic monitor
katrine lunde barn
andersen 100 series
4 lane highway
levnadskostnader thailand

Skrivsalar, Uppsala universitet. Polacksbacken, Lägerhyddsvägen: hus 5, skrivsal tel 5721, fax 1951 Bergsbrunnagatan 15: sal 1 tel 7441, sal 2 tel 7442, personalrum tel 7444, fax 7445 Fyrislundsgatan 80: sal 1201 tel 7446, sal 1208 tel 7447, personalrum tel 7448, fax 7449 BMC: sal B10:1 tel 4964, sal B10:2 tel 4965, sal B1:3 tel 7450, sal A3:204a tel 7452, 7454, personalrum tel 7453, fax

Beställning av tentamen som inte finns tillgänglig i Infocenter skickas vidare till aktuell lärare/administratör för hantering. För frågor runt reseräkningar kontakta i första hand Löneenheten på servicenummer 018-4716677 eller e-post: lon@uadm.uu.se. Icke-universitetsanställda. Resenärer som inte har någon universitetsanställning gör både reseanmälan och reseräkning på blanketter.


Donald mp3
hittagraven,se

UU Careers. UU CareerGate Connect with your future employer! GoinGlobal Let your career ambitions cross borders with expert advice in your dream location.

Är du osäker på om din tenta går att hämtas ut under ordinarie tentamensutlämningstid, så finns det en lista med de aktuella tentorna vid Studenttorget på anslagstavlan till höger om dörren till Hus 12:s trapphus.

TAOP07/TEN1 bas bas —z Uppgift 3. —z 1 1 0 Tablå 111 6/7 0 0 —1/7 1 0 3/7 0 1 6/7 0 0 Tablå IV O O O 1 1/6 -1/2 7/6 Tentamen 22 augusti 2017

Övriga tentor lämnas ut vid studentservicedisken på det campus där kursen gått. Här hämtar du fysiska tento När resultatet från tentan är synligt i Studentportalen kan du hämta din rättade tenta elektroniskt på https://mintentateknat.kvk.uu.se/myexam/ Där kan du se alla dina skannade tentor och ladda ner dem till din dator När tentan är bedömd och betygsatt kan du se dina svar och eventuella kommentarer från läraren genom att logga in på adressen exam.uu.se och gå till fliken ”Arkiv”. Leta upp den tenta du vill granska och välj ”Se flera detaljer” för att öppna tentan. Tentamen, eller tenta som det kort också kallas, är ett muntligt eller skriftligt prov som du går igenom efter avslutad kurs eller efter ett moment i en kurs. Om du ”kör” på en tenta, det vill säga om du får underkänt, kan du göra ett nytt försök vid ett senare tillfälle, på en så kallad omtentamen. Det är obligatorisk anmälan till alla salstentamina, även omprov. Anmälan sker i Studentportalen senast två veckor före provdatum.

Saknar du användarkonto, kontakta IT Helpdesk. Tentor - Skannade och Tentamen: Tentamensanmälan och tentamensresultat Det är viktigt att anmälan till tentamen görs. Denna ska göras senast 10 dagar före tentamen. Saknas den tenta du söker vänder du dig till kursadministratören.