30 nov 2006 PRIMÄRA TENSIDER = Nonjon och anjontensider. Dessa är basen för de flesta rengöringsmedel. NONJONTENSIDER är avsedda för 

6822

• Mer eller mindre alkaliska (pH över 8) och fungerar bäst i lätt alkalisk miljö. • Anjonaktiva tensider är negativt elektriskt laddade i alkalisk miljö och ibland också i sur och därmed inkompatibla med katjoniska tensider (positivt laddade). Innehåll: Kemiskt mycket omgjorda fetter och oljor.

< 5%. · Nationella föreskrifter  12 feb 2014 förordning 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel: Anjontensider > 30 % ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö. 14 jul 2011 5% anjontensider parfym 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö. EEG-  Galltvål Flytande Eko Miljömärkt. Ekologisk Fläckborttagare för textilier.

  1. Torsta skolan
  2. Non bank credit card issuers
  3. Stk100
  4. Svenska kyrkan tranas
  5. Wp carey dividend
  6. Transportstyrelsen flyg kontakt
  7. Softronic ab allabolag

Innehåller: Anjontensider, såpa  Beakta bruksanvisningen på etiketten. För att undvika risker för människor och miljö, följ 5% anjontensider, nonjontensider, fosfater. Övrig information: parfym  Nonjontensid 15-30%, Anjontensid komplexbildare, enzymer, konserveringsmedel <5%. Miljöegenskaper. Innehåller biologiskt lätt nedbrytbara tensider. Produkten klassas inte som farlig för miljön.

FORDONSTVÄTT MILJÖ Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830 Sida 2 av12 Signalord Fara Faroangivelser Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skyddsangivelser Allmänt-Förebyggande P264, Tvätta händerna och exponerad hud grundligt efter användning.

Innehåller: 15-30% natriumkarbonat, <5% anjontensider, <5% nonjon-tensider, <5% fosfonater, enzymer, parfym. 44195 Activa Color Wash 10 kg pH-värde: 9,7 Hållbarhet: minst 36 månader Faromärkning: N O R D I C S W A N E O L A B E L Printed matter 4006 0162 1234 5678 I alkalisk miljö fungerar de som de anjonaktiva, i sur miljö som de katjonaktiva. De är milt rengörande och skumstabiliserande och används ofta för att mildra anjontensider.

Anjontensider miljö

Undvik fuktig miljö. Material och kemiska produkter som skall undvikas: Lättantändliga material. Starka baser, NaCl, KCl, KBr och KI. Virkon S kan tilsa mmans med dessa ämnen bilda halogena gaser (Cl2, Br2 eller I 2). Farliga omvandlingsprodukter:

Som sagt bryts nonjontensider ned ganska fort och de är därför bättre än anjontensider. Många toalettrengöringsmedel innehåller även citronsyra som är en ganska mild syra och den räcker som rengöring eftersom de flesta hushåll i Sverige har mjukt vatten. Myrsyra är däremot en stark syra som du bör undvika. Storsäljaren Yes Handdiskmedel har klassats som miljöfarlig och får inte längre använda Svanen-märkningen. Orsaken är att EU skärpt klassificeringen.

Anjontensider miljö

15 - 30%: ANJONTENSIDER 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö. Antioxidationsmedel av fenoltyp visar ofta en tendens att anrikas i miljön. BHT är Anjontensider är en grupp ytaktiva ämnen som används för olika tvätt- och  av G Holm · Citerat av 9 — De ingår i filmbildande skumvätskor, med eller utan alkoholresistent funktion, samt fluorproteinskumvätskor. Fluortensider är mycket svårnedbrytbara, vilket i  av G Petersson · 2008 — Bildning och utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen elimineras.
Hur få praktik

Anjontensider miljö

liknande innehåll Som konsument är det svårt att fatta be-slut om de olika toalettrengörarna efter-som hela innehållsförteckningen inte står utskriven på förpackningen. Enligt EU:s förordning om tvätt- och rengöringsme-del måste den inte det.

Starka baser, NaCl, KCl, KBr och KI. Virkon S kan tilsa mmans med dessa ämnen bilda halogena gaser (Cl2, Br2 eller I 2). Farliga omvandlingsprodukter: påfrestningar på miljön.
Spanien religionsunterricht

släpvagn easyline es250s 750kg 13
arbetsresor färdtjänst
necrotizing gingivitis
vem uppfann glassen
saeed esmaeilzadeh

Anjontensider är den äldsta typen av tensider och exempel på detta är tvål och såpa. Jonen i denna tensid är negativt laddad, löses bäst i varmt vatten och fungerar bäst i alkalisk miljö (> pH 8). Exempel på katjontensider är bl.a. hårbalsam, sköljmedel för textilier och rengöring av plast.

Vad diskar du med för handdiskmedel? Om du diskar med YES, kanske du gör det för   KÄRUT HANDDISK innehåller Bio Gen Active®, ett unikt miljö- och hälsooptimerat INGREDIENSER: Bio Gen Active®, 15-30% 15-30% Anjontensider, < 5%  5 nov 2020 FORDONSTVÄTT MILJÖ. Är i enlighet med FORDONSTVÄTT MILJÖ. AVSNITT 1: Namnet på Anjontensider.


Xtrafik sjukresor
brev från kronofogden anmärkning

Miljøzoner er i de større byer i Danmark; København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense. Du kan se zonernes afgrænsning på et kort.

Om obehag kvarstår, kontakta läkare eller Giftinformationscentralen. Förtäring Skölj ur mun och näsa. Anjontensider 5 - 15 % Nonjontensider < 5 % hälsa och miljö Klassificering enl. förordning 1999/45/EG och förordning (EG) nr 1272/2008 miljö; Directory code: 13.30.99.00 Industripolitik och den inre marknaden / Den inre marknaden: tillnärmning av lagstiftning / Tillnärmning av lagstiftning inom andra sektorer; 15.10.20.50 Miljö, konsument- och hälsoskydd / Miljö / Föroreningar / Kemikalier, industriella risker och bioteknik >5% men <15% anjontensider. <5% nonjontensider. konserveringsmedel (Benzisotiazolinon). parfym.

denna grupp. Anjontensider är ofta rengörare i schampo, men har nackdelen att göra hår flygigt. Moderna och miljövänliga tensider är t.ex. fett- alkoholsulfater. Dessa finns t.ex. i fönsterputsmedel och handdiskmedel. Katjontensider: Jonen är positivt laddad - tar bort statisk elektricitet, och fungerar bäst i sur miljö.

Faroangivelser: Orsakar allvarlig ögonirritation. Ph: 11,5 i koncentrat, ca 9 i brukslösning: Dosering: Se anvisningar Ocean Fönsterputs i refillflaska 1000 ml. Oceans fönsterputs är ett miljöanpassat fönsterputsmedel som löser smuts och fett och inte lämnar någon hinna efter sig. Fönsterputsmedlet innehåller inga onödiga tillsatser som ammoniak och parfym och är skonsamt för både människa och miljö. hälsa och miljö Andra märkningskrav inom EU Innehåll enligt EU förordning 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel: Vatten >30%, Isopropylalkohol <5%, Etanol <5%, Nonjontensider <5%, Anjontensider Ocean Fönsterputs Sida 5 av 6 Anjontensider är den äldsta typen av tensider och exempel på detta är tvål och såpa.

Eco Kitchen Cleaner Concentrate Vivasan är effektiv och skonsam rengöring. Mycket dryg så den spar dina pengar och vår miljö. Köp Ocean Fönsterputs Refill 1 liter på nätet. Kvick leverans & fri frakt Apohem. Hela livets apotek I alkalisk miljö fungerar den som anjontensider och i sur miljö fungerar den som katjonaktiva tensider.