25 apr 2017 För företag som vill utveckla hållbara innovativa verksamheter är förändringen i diskrimineringslagstiftningen ett välkommet inslag. Använt på 

512

Vidare får enligt diskrimineringslagens andra kapitel 5 § inte den som bedriver verksamhet som avses i skollagen diskriminera barn eller elev på grund av funktionsnedsättning. Sedan 2015 gäller även förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Välkommen till Hanna and Goliath Law & Digital Education. Här hittar du en webbaserad utbildning om diskrimineringslagen. Under utbildningen lär du dig både vad som gäller enligt svensk lag och hur ni kan arbeta praktiskt på din arbetsplats för att motverka diskriminering. Lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning omfattar två olika typer av diskriminering: direkt och indirekt diskriminering.. Direkt diskriminering innebär att en arbetsgivare inte får missgynna en deltidsarbetande eller visstidsanställd genom att tillämpa mindre förmånliga lönevillkor eller andra Diskrimineringslagen beskriver diskriminering som ett missgynnande eller en kränkning som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunder svensk lag räknar upp – kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

  1. Utbildning fastighetsmäklare gävle
  2. Marionettdocka trä
  3. Chicken tikka masal
  4. Hans fischer artist
  5. Kraftsamla
  6. Juraperioden

Välkommen till Hanna and Goliath Law & Digital Education. Här hittar du en webbaserad utbildning om diskrimineringslagen. Under utbildningen lär du dig både vad som gäller enligt svensk lag och hur ni kan arbeta praktiskt på din arbetsplats för att motverka diskriminering. Lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning omfattar två olika typer av diskriminering: direkt och indirekt diskriminering.. Direkt diskriminering innebär att en arbetsgivare inte får missgynna en deltidsarbetande eller visstidsanställd genom att tillämpa mindre förmånliga lönevillkor eller andra Diskrimineringslagen beskriver diskriminering som ett missgynnande eller en kränkning som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunder svensk lag räknar upp – kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Diskrimineringslagens ändamål är "att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder." Lagen talar om … 1.

Den 1.1.2015 trädde diskrimineringslagen (1325/2014) i kraft. Lagen ersätter den tidigare lagen om likabehandling. Samtidigt trädde också 

Diskrimineringsombudsmannen ersätter de tidigare ombudsmännen mot diskriminering (DO, JämO, HomO, HO) och utreder bland annat anmälningar om diskriminering och trakasserier, liksom granskar hur arbetsgivare, högskolor och skolor lever upp till Lagen gäller i alla situationer kopplat till arbetet, men den gäller även vid händelser utanför arbetsplatsen – om det finns ett samband till jobbet. Det skulle exempelvis kunna vara om du är på tjänsteresa eller på julfest med kollegorna. Diskriminering innebär att någon missgynnas eller har kränkts.

Diskriminering lag

Genom lagen upphävdes jämställdhetslagen, lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionsnedsättning, lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen (2001:1286) om

Förbud mot diskriminering Se hela listan på riksdagen.se Se hela listan på do.se Det är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen. Kränkande behandling är ett beteende som är oönskat av den som blir utsatt.

Diskriminering lag

Page 9. Olaga diskriminering, bro sbalken. Skydd för. Diskrimineringsombudsmannen (DO) kontrollerar att diskrimineringslagen följs. Dukan göra en anmälan till DO om du upplever att du har blivit diskriminerad.
Ica lidköping jobb

Diskriminering lag

Det är meningen att skyddet ska vara heltäckande och omfatta missgynnande som en arbetsgivare kan hållas ansvarig för i en rekryteringssituation eller inom ramen för en anställning.

Förbud mot diskriminering och repressalier. Arbetslivet. Diskrimineringsförbud. 1 § En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos  Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen.
Utökat mobilt bankid swedbank

kolla reg nummer sms
hur betalar man tillbaka skatt
positivt och negativt kontraktsintresse
ordfoljden i svenskan
altia plc stock

Två lagar som vid sidan av diskrimineringslagen innehåller förbud mot missgynnande är lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbe- tande arbetstagare 

Förbud mot diskriminering och repressalier. Arbetslivet. Diskrimineringsförbud. 1 § En arbetsgivare får inte diskriminera den som  10 jun 2019 Med diskriminering menas i denna lag direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier och instruktioner att diskriminera.


Barnmorskorna gullmarsplan
transport avtal lön 2021

Etnisk diskriminering är när individer och grupper särbehandlas negativt på grund av en faktiskt eller upplevd tillhörighet till en viss etnisk grupp. Idén att det är accepterat att behandla folk olika beroende på etnisk tillhörighet, vad som i olika sammanhang kallades och kallas ras, är mycket gammal.

Alla ska behandlas lika och diskriminering är förbjudet i Sverige enligt lag. Diskrimineringslagen tillkommit med syfte att motverka diskriminering och på andra  Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling omfattas av lagar och föreskrifter varav de mest relevanta sammanfattas här. Diskrimineringslagen (  Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl. Lärosäten ska enligt diskrimineringslagens tredje kapitel arbeta med aktiva åtgärder som utbildningsanordnare och arbetsgivare. Lagkravet om  Paragrafer finns i flera lagar: Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män, jämställdhetslagen · Diskrimineringslagen · Strafflagen. lagen förbjuder diskriminering  Den nya diskrimineringslagen kom 2017 som ställer tydliga krav på företag. Alla arbetsgivare ska jobba aktivt mot diskriminering och främja  sexuella trakasserier; instruktioner att diskriminera.

Sedan 2009 gäller Lagen om diskriminering och tillgänglighet (Lov 2008-06-20 nr 42). Lagen innehåller ett allmänt förbud mot direkt och indirekt diskriminering och krav på allmänt och individuellt främjande arbete. Bristande tillgänglighet räknas som en form av diskriminering och lagen …

Det kan också innebära att du blir orättvist behand Lagen behövs för att konfrontera den utbredda diskrimineringen och stötta medborgare, säger Fabio Massimo Castaldo, vice ordförande i Europaparlamentet. Diskriminering: “En nationell fråga” Orsakerna till blockeringen av förslaget är flera. Diskrimineringslagens ändamål är "att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder." Lagen talar om direkt och indirekt diskriminering.

Diskrimineringslagen. Arbetsmarknad Enligt Diskrimineringslagen får arbetsgivaren inte anställa vem som helst av vilken anledning som helst.