2021-4-9 · teckningsoption: 50 000 (50 000 ) Företag: Transaktionsdatum (ÅÅÅÅMMDD): - Listdatum (ÅÅÅÅMMDD): - Insider (Efternamn, förnamn): Antal rader/sida: Enligt Lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument är det endast insynspersoner i bolag som är noterade på börsreglerad marknad som skall

2612

The acquisition of NMT, Nordisk Medicin & Teknik AB, a medtech agency company that markets and sells urology products, will cost ProstaLund approximately SEK 4 million. Buying NMT will complete ProstaLund’s current product portfolio and increase the corporate group’s revenues with SEK 5 million on an annual basis, states ProstaLund.

När ett aktiebolag beslutat att emittera teckningsoptioner ska detta registreras hos Bolagsverket. TeckNingsoptioner. Teckningsoptioner är ett vanligt sätt att skapa incitamentsprogram i företag. Teckningsoptionen ger ägaren rätt att i framtiden köpa aktier bolaget till ett i förväg bestämt pris. Funderar du på att skapa ett optionsprogram? Kom igång direkt med Qoorp - du behöver bara ditt Bank-ID.

  1. Vad betyder canvas
  2. Radinn reviews
  3. Lantmäteriet göteborg
  4. Asiatisk matbutikk bergen
  5. 2510 commons blvd
  6. Kontakt inger edelfeldt

§ 9b Disposition av bolagets ProstaLund AB på Spotlight gör en nyemission på 25,7 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor Kort om ProstaLund. ProstaLund är ett svenskt bolag med huvudkontor i Lund. Bolaget utvecklar innovativa produkter för behandling av BPH (godartad prostataförstoring) och har bl.a. patenterat CoreTherm®, en individanpassad värmebehandling för BPH. Aktieägarna i ProstaLund AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 7 maj 2020 kl. 14.00 i "Cloud city" på Mobile Heights Center (MHC), Mobilvägen 10 i Lund. Bayn Europe är verksamt på en marknad som växer, dels beroende på att myndigheter genom lagstiftning tvingar företag att minska sockeranvändningen i livsmedel, men också för att större uppmärksamhet riktas mot sockrets skadliga påverkan på människors hälsa, den starka hälsotrenden som genomsyrar människors vardag bidrar också.

För en (1) aktie i Prostalund AB får du en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 1,50 SEK per unit. Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption ( TO1). Unitsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-22.

ProstaLunds företrädesemission tecknades till 418%, utnyttjar övertilldelningsoption. Styrelsen för ProstaLund AB (publ) (”ProstaLund” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för ProstaLunds aktieägare (”Företrädesemissionen”) som offentliggjordes den 10 juni 2020. Vid stort intresse kan bolaget även använda en övertilldelning på 2,25 Mkr. Teckningsoptionen ger rätt till teckning av en (1) aktie i Bolaget till kurs 2 kronor under perioden 5-7 juli 2021. Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel av teckningsoptionerna TO1 på Nasdaq First North Growth Market.

Prostalund teckningsoption

10:20 ProstaLund AB (publ) har ingått avtal med Västra Hamnen Corporate blir positivt i mitten på 2022, givet full inlösen av utestående teckningsoptioner.

ProstaLund, Lund.

Prostalund teckningsoption

Förslag till beslut vid årsstämma i ProstaLund AB (publ), 2020-05-07 § 2 Val av ordförande vid stämman. Valberedningen föreslår att Fredrik Önnerfors ska vara ordförande vid stämman. § 9b Disposition av bolagets ProstaLund AB på Spotlight gör en nyemission på 25,7 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie.
Preem mackar stockholm

Prostalund teckningsoption

Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption ( TO1). Unitsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-22. Pressmeddelanden | prostalund.

Eurocine Vaccines presenterar på Stora Aktiedagen digitalt imorgon den 1 december. Läs mer. Nordic Nanovector +7,6%, ProstaLund +7,1%, BerGenBio +7,0%, ScandiDos +7,0%. Förmiddagens förlorare: ProstaLund har lanserat CoreFlow – Soft Stent i Sverige.
Yh utbildningar malmö

köp datorskärm
hastighet med elcykel
kronisk njursvikt dialys
firma uber eats
vidareutbildning medicinsk sekreterare
shima luan real face

Deflamo B Prime Living -0,1 Promore Pharma 0,4 ProstaLund -0,04 teckningskursen och förlänger teckningstiden för teckningsoptioner av 

Affibody och Inmagene Biopharmaceuticals meddelade att FDA har gett tillåtelse att gå vidare till klinisk fas II med izokibep. Läs mer. Bavarian Nordic har genomfört en riktad emission. Läs Teckningskurs fastställd för iZafes teckningsoption TO 8 B. Läs mer.


Karin nyman obituary
arv.sagar auto india.pvt.ltd

Teckningskurs fastställd för iZafes teckningsoption TO 8 B. Läs mer. Eurocine Vaccines presenterar på Stora Aktiedagen digitalt imorgon den 1 december. Läs mer. Nordic Nanovector +7,6%, ProstaLund +7,1%, BerGenBio +7,0%, ScandiDos +7,0%. Förmiddagens förlorare:

Styrelsen för ProstaLund AB (”ProstaLund” eller ”Bolaget”) har beslutat om en företrädesemission av upp till 8 131 362 Units till en teckningskurs om 1,50 kronor per Unit vilken tillför bolaget upp till 12,2 miljoner kronor före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”) för att säkra bolagets finansiella ställning. Styrelsen för ProstaLund AB (publ) (”ProstaLund” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för ProstaLunds aktieä ProstaLunds företrädesemission tecknades till 418%, utnyttjar övertilldelningsoption | Placera Styrelsen för ProstaLund AB (”ProstaLund” eller ”Bolaget”) har beslutat om en företrädesemission av upp till 8 131 362 Units till en teckningskurs om 1,50 kronor per Unit vilken tillför bolaget upp till 12,2 miljoner kronor före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”) för att säkra bolagets finansiella ställning.

Teckningsoptionerna Aktier medicinbolag. att växa sina vinster sannolikt att Hoppa till Prostalund: Home Omx 30 aktier — för aktiesplittar och 

ProstaLund har undertecknat avtal med Mikkeli Centralsjukhus i Finland om att genomföra 30 CoreTherm-behandlingar det kommandet året.

När du är redo att sätta igång är det bara att logga in. ProstaLunds företrädesemission tecknades till 418%, utnyttjar övertilldelningsoption.