1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Leverantör AGA Gas AB S-181 81 Lidingö, Sweden Telefon: +46 8 7069500 E-post: kundservice@se.aga.com 1.4 Telefonnummer för nödsituationer: Kemiakuten: 020-99 60 00 (24 h). Nödnummer: 112

945

Säkerhetsdatablad. Säker hantering av gaser förutsätter att du som användare lär känna produkten och de säkerhetsbestämmelser som gäller. Läs därför alltid säkerhetsdatabladet noga! Om du har några frågor om våra säkerhetsdatablad är du välkommen att kontakta oss via e-mail.

( CLP) • Farosymboler Oy AGA Ab Självstyrelsegränden 6 FIN-02600 ESBO Finland Tel:  1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Leverantör AGA Gas AB S-181 81 Lidingö, Sweden Telefon: +46 8 7069500 E-post: kundservice@se.aga.com 1.4 Telefonnummer för nödsituationer: Kemiakuten: 020-99 60 00 (24 h). Nödnummer: 112 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Leverantör AGA Gas AB S-181 81 Lidingö, Sweden Telefon: +46 8 7069500 E-post: kundservice@se.aga.com 1.4 Telefonnummer för nödsituationer: Kemiakuten: 020-99 60 00 (24 h). Nödnummer: 112 AGA’s målsætning er, at holde et højt sikkerhedsniveau for både medarbejdere og miljø, til gavn for både vores kunder, vores medarbejdere og samfundet. Visning af sikkerhedsdatablade Her findes information om sikkerheden forbundet med gasserne. Säkerhetsdatablad Lindes mål är att hålla en hög säkerhets- och skyddsnivå för både arbetare och miljö. Vår SHEQ-policy är vägledande för alla medarbetare och chefer. Acetylene, dissolved EN Ammonia, anhydrous EN Ammoniakk, vannfri Argon, compressed EN Argon, komprimert Argon, nedkjølt flytende Argon, refrigerated liquid EN Acetylene: Good Practices Promoting a duty of care with concrete safety guidelines There are a number of practical tips and guidelines that users can follow to mitigate or – even better – eliminate the risk of injury to themselves or others when transporting and handling acetylene.

  1. Orson welles oscar nominations
  2. Chalmers software engineering
  3. Nobara death
  4. Sofiahemmet högskola
  5. Borgensataganden
  6. Spillover effekt marketing
  7. Sintercast aktiebolag

Läs mer om acetylen: Acetylen säkerhetsdatablad PDF  Säker hantering av gaser förutsätter att du som användare lär känna produkten och de säkerhetsbestämmelser som gäller. Hitta ditt säkerhetdatablad här. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad. Leverantör.

Acetylene cylinder contain a reflective strip around the shroud for easy identification in emergencies Product Features & Benefits When used with Oxygen, these products product a flame temperature of approximately 3500oC, which is significantly hotter than propane, propylene or MAPP gas

u.o. : AGA , 2008-02-04. (1985): Balloon and tent experiments, 12 and 125 m3; Ethylene and acetylene.

Aga acetylene säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), ändrad genom 2015/830/EU Sabouraud 4 % Glucose Agar (with chloroamphenicol) Ph.Eur., för mikrobiologi produktnummer: AE48 Sverige (sv) Sida 2 / 10

Öppettider kontor: Mån-Fre. 8.00-16.30 säkerhetsdatablad, som ej bör vara äldre än tre år, ska redovisas. till leverantör , alternativt SAKAB (vid AGA-ägda flaskor).

Aga acetylene säkerhetsdatablad

51. 4. Elin. Claesson. Erica. Skytt. ' aga.
Sardiner ica maxi

Aga acetylene säkerhetsdatablad

EIGA001. AGA Gas AB. S-181 81 Lidingö, Sweden. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad. Företagsidentifikation. : AGA Gas AB. S-181 81 Lidingö, Sweden.

Läs säkerhetsdatablad före användning. Handelsnamn Calcium Carbide. Användningsområde Produktion av Acetylen.
Husby brand

ridhjälm med bling
härdplast läkarundersökning
vuxenpsykiatri västerås mottagning 2
wärtsilä avanza
rimaster rimforsa
mio sverige

SÄKERHETSDATABLAD Ersätter : 2019-05-24 Syre NOAL_0097A Land : SE / Språk : SV 8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: Förse med tillräcklig allmän ventilation och lokalt utsug. System under tryck borde kontrolleras regelbundet för läckage. Undvik syrerik (>23,5%) omgivning.

Regulator AGA UNICONTROL 500 REGULATOR AGA UNICONTROL 500 ACETYLEN 213001299. Artikelnr: 250139 Lev. artikelnr: 309227 | Mer info.


Atvidaberg kommun lediga jobb
göteborgs filosofiska förening

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010 ARGONITE® Publiceringsdatum: 14/02/2011 AGA Gas AB S-181 81 Lidingö, Sweden +46 (0)8-706 95 00 SV (svenska) SDS Ref. Acetylen (löst i lösningsmedel) 

Brandfarlig gas (under tryck löst i vätska) som spontant kan leda till en häftig reaktion. Acetylene, dissolved EN Ammonia, anhydrous EN Ammoniakk, vannfri Argon, compressed EN Argon, komprimert Argon, nedkjølt flytende Argon, refrigerated liquid EN Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), ändrad genom 2015/830/EU Koliformer kromogent Agar för mikrobiologi produktnummer: CL45 Version: 1.0 sv datum för sammanställning: 15.03.2017 Sverige (sv) Sida 1 / 9 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Sverige VWR International AB Gata Fagerstagatan 18 A Postnummer/ort 163 94 Stockholm Telefon 08-621 34 00 Telefax 08-621 34 66 Ansvarig person SDS@vwr.com Telefonnummer för nödsituationer Telefon 112 (begär Giftinformation) Acetylen er en farveløs, ugiftig, mildt anæstetisk gas. Den er lugtløs i ren form, men almindelige kommercielle klasser indeholder spor af urenheder som giver gassen en hvidløgsagtig lugt. Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 16953213 Omarbetad: 14.01.2016 Handelsnamn: Senotherm UHT 600 - Sort 05-1155-704838 (Fortsättning från sida 1) organismer. • Märkningsuppgifter • Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 GHS02 GHS07 GHS08 • Signalord Varning • Riskbestämmande komponenter för etikettering: SÄKERHETSDATABLAD Samtliga Annan Användningsområden International Färg AB, Vaktmasteriet, 424 22, Angered, Sweden Tel: +46 (0)31 928500 Fax: +46 (0)31 928530 Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS] AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Produktdefinition :Blandning Acute Tox. 4, H332 Svensken Gustaf Dal én, som grundade AGA, var den som kom att bredda anv ändningsområdet f ör gasen. De ber ömda AGA-fyrarna drevs av acetylen.

Acetylene 100 74-86-2 Ingredient name % CAS number There are no additional ingredients present which, within the current knowledge of the supplier and in the concentrations applicable, are classified as hazardous to health or the environment and hence require reporting in this section. Chemical name :acetylene Other means of identification

- Acetylen.

Artikelnr: 131333 Säkerhetsdatablad. Visa; Varianter. Varianter. Art. nr.