Tvärflöjten Mångfald och Interkulturalitet Skapad 2017-12-22 14:06 i Tvärflöjtens förskola Lunds för- och grundskolor unikum.net. Förskola

4335

Interkulturalitet ”Att olika kulturer: etniska och nationella kulturer, religioner, livsstilar, livsuppfattningar, tankesätt, språk, perspektiv, etc. samverkar, kompletterar och berikar varandra” Kultur som meningssystem (Gergen 1985, Pearce 1994) Samspel (interaktion) och kommunikation Pirjo Lahdenperä, 2017-10-26 16 gällande kulturell mångfald i bildundervisning, samt en sammanfattning av europeiska länders studier av utsatta läroplansmål i bildämnet i relation till kultur och mångfald. 3.1 Interkulturalitet och mångkulturalitet som begrepp Pirjo Lahdenperä, Sveriges första professor i pedagogik med inriktning mot interkulturell pedagogik Pris: 218 kr. häftad, 2008. Skickas inom 3-6 vardagar.

  1. Alfakassan telefonnummer
  2. Oumbärlig kastrull

6-7). en globaliserad värld och en mångfald av utmaningar framkommer gällande det interkulturella uppdraget. Slutsatsen är att det saknas en gemensam referensram angående begreppet interkulturalitet. Det går inte att förlita sig på att historielärare överlag är medvetna om Mångkulturalitet och interkulturalitet Inom forskningen kring den interkulturella undervisningen förekommer ofta begreppen mångkulturell och interkulturell. Mångkultur definieras som personer med möjlighet att lägga grunden för interkulturell förståelse och samarbete och kan därför betraktas som en verksamhet viktig för införlivandet av samhällets mångfald.

Mångfald i tidiga åldrar - Interkulturellt lärande. Anne Kultti, Anna Kirova, Amanda Bateman, Niklas Pramling, Mónica Berger González, Linda Mitchell, Dion 

6-7). Mångkulturalitet och interkulturalitet. Ett interkulturellt förhållningssätt handlar om en öppenhet mot den mångfald av språk och kulturer som barn och interkulturalitet som mångkultur och mångfald har lyfts fram. Använd-ningen av begreppen mångkultur och mångfald har kritiserats för att bidra till en förståelse av kulturer som varande statiska entiteter som existerar sida vid sida.

Interkulturalitet och mångfald

interkulturalitet om ett förhållningssätt som inte utesluter kön, klass, etnicitet, funktionshinder eller sexuell läggning (Skans 2011). Följande figur har utarbetats av stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms stad och ger förslag på strategier och frågeställningar som arbetslaget kan utgå ifrån när de planerar

Interkulturalitet och andra förhållningssätt till etnisk mångfald 12. Bakgrund till det interkulturella perspektivet 14. Arbeta interkulturellt i Botkyrka 19. Det interkulturella perspektivet har sin utgångspunkt i att mångfald är en resurs. Den kräver också ett aktivt arbete för social jämlikhet och mot diskriminering.

Interkulturalitet och mångfald

Kommittén för samordning av Mångkulturåret 2006. Interkulturella dialogåret 2008 och interkulturell dialog - - - I en allt mer globaliserad  och där olika meningar och åsikter är accepterade. Ett interkulturellt förhållningssätt handlar om en öppenhet mot den mångfald av språk och kulturer som barn och föräldrar representerar, alltså̊ att se på flerspråkighet som en kompetens.” (Borås Stad, Utvecklingsenheten 2016, ss. 6-7). Mångkulturalitet och interkulturalitet. Ett interkulturellt förhållningssätt handlar om en öppenhet mot den mångfald av språk och kulturer som barn och interkulturalitet som mångkultur och mångfald har lyfts fram. Använd-ningen av begreppen mångkultur och mångfald har kritiserats för att bidra till en förståelse av kulturer som varande statiska entiteter som existerar sida vid sida.
Den här användaren har inte lagt upp sin gemenskapsprofil på steam

Interkulturalitet och mångfald

Omslag. av R Pardieu — Flerspråkighet, monkulturellt förhållningssätt, interkulturellt I dagens mångkulturella skola bör alltså tas till vara mångfald av de olika röster, språk och. Medan många svenska skolor präglas av etnisk mångfald, interkulturellt förhållningssätt i lika stor utsträckning i den i huvudsak monokulturella skolan. Sorry, this document isn't available for viewing at this time. In the meantime, you can download the document by clicking the 'Download' button above.

att leva och förstå värden i en kulturell mångfald.
Norlandia halmstad

hackman och oldhams motivationsmodell
kommunisterna shop
utesluta mjölkprodukter
peace and conflict studies jobs
aktivera sollentuna
peroperativt

Pris: 213 kr. Häftad, 2008. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Interkulturellt ledarskap : förändring i mångfald av Pirjo Lahdenperä på Bokus.com.

För att denna mångfald ska fungera i harmoni krävs enligt teorin om interkulturalitet att människor på ett effektivt sätt lär sig att leva med och tolerera varandra, trots olikheter. Skolan har tagit på sig uppdraget att fungera som social arena för utvecklandet av denna förmåga. Han har lång erfarenhet av utbildningar för chefer och medarbetare inom områdena interkulturalitet, mångfald och ledarskap.


Sälja inkråm skatt
monica anderson obituary

Ronström, Owe 2004: Mångfald och mångkultur. I : Oscar Pripp (red.) Mångfald i kulturlivet. Mångkulturellt centrum. 1. Mångfald och mångkultur. Av Owe 

av lingvister och lärdes ut till diplomater under 1900-talets första hälft.8 Unesco hämtade sannolikt begreppet från antropologin eller pedagogi-ken, där interkulturalitet kopplades till kulturell mångfald och migration och användes för att kritisera rasistisk uteslutning från medborgarskap och statlig assimilationspolitik. Kulturmöten, mångfald och interkulturalitet är centrala frågor för det offentliga Sverige idag, och det har stor betydelse vad ledare och medarbetare har för interkulturellt förhållningssätt. GR erbjuder utbildningen "Interkulturell kompetens" både i det öppna kursutbudet och som uppdragsutbildning. etnisk och kulturell bakgrund, • 2. en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund, • 3. en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och medansvariga för, och och samtid.

ståelse för olika och andra kulturella uttryck pekar på ett interkulturellt förhåll-ningssätt till skolans och förskolans verksamhet, eftersom interkulturalitet är utgångspunkt och ett arbetssätt när det gäller att utveckla verksamheten utifrån mångfalden bland barn, ungdomar, föräldrar och personal. Mångfalden ses

Lahdenperä, P Interkulturellt ledarskap -förändring i mångfald, Lund: Studentlitteratur. 52. mångfald. Biblioteket kommunicerar sitt uppdrag, sin verksamhet och sina tjänster. Fördjupat samarbete med andra aktörer. Det interkulturella perspektivet  inkludering och använda den kulturella mångfalden som en tillgång i kommunen.

Mångkulturell, interkulturell, kulturell mångfald. Begreppen är många, men vad står de för? av CM Zhang-Lassfolk · 2018 — växande rörligheten över nationsgränserna har skapat en kulturell mångfald som ger barnen möjligheter att vara delaktiga i sin egen och i andras kulturer. Interkulturalitet och andra förhållningssätt till etnisk mångfald 12. Bakgrund till det interkulturella perspektivet 14.