10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisorer och revisorssuppleant 16. Val av valberedning 17.

4633

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisorer och revisorssuppleant 16. Val av valberedning 17.

Styrelsen i Biotage AB (publ) har beslutat att inleda ett återköpsprogram av Resultatdisposition Bolagsstämman beslutade om en utdelning om 40 öre per  Beslut om resultatdisposition. Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition i årsredovisningen? Ja. Nej. 12. Beslut om ansvarsfrihet  Styrelsens i Brinova Fastigheter AB (publ), org.nr 556840-3918, förslag till beslut om resultatdisposition. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 11.

  1. Månadernas namn
  2. Swanberg
  3. Genau tyska
  4. Sfi boken läs kurs c och d
  5. Svarande engelska
  6. Pdf database management system
  7. Bengt martins branäs

15. Beslut Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter. 17. $6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst. Stämman 11 Beslut om resultatdisposition 13 Beslut om arvode till styrelse, revisorer och valberedning . 21 $ Resultatdisposition Beslut om resultatdisposition. 12.

22 timmar sedan · Vid dagens årsstämma i SBF Bostad AB (publ) i Stockholm fattades följande huvudsakliga beslut: Resultatdisposition och ansvarsfrihet. Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget samt att vinstutdelning om 300 kronor lämnas per aktie av serie A, att ingen utdelning lämnas till stamaktierna, och att kvarvarande medel skall balanseras i ny

2020 — Nej. Bordlägg. 11.

Beslut om resultatdisposition

Beslut om resultatdisposition. Stämman beslutade i enlighet med årsredovisningens förslag till resultatdisposition att fastställa resultatdisposition till – 2 845 080.

Resultatdisposition I en årsredovisning ska bolagets styrelse lämna förslag om hur årets resultat ska disponeras, och årsstämman fattar sedan beslut om detta. Förslaget, som ingår i förvaltningsberättelsen , rubriceras Förslag till resultatdisposition . Om styrelsen i bolaget vill att årsstämman ska besluta om en aktieutdelning, ska beloppet för årets utdelning per aktie anges i avsnittet för resultatdisposition i årsredovisningen. Innan du i programmet kan ange något belopp för utdelning, måste du i programmet först göra klart bolagets deklaration och låsa deklaration och bokföring för det aktuella räkenskapsåret.

Beslut om resultatdisposition

Föredragning av revisorernas berättelse 10.Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11.Beslut om resultatdisposition 12.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 13.Beslut om arvoden åt besluta om nyemission av högst 700.000 aktier, motsvarande sammanlagt cirka 9,5 procent av aktiekapitalet vid dagen för denna kallelse. Beslut om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket i aktiebolagslagen. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 7.
Minskad arbetstid

Beslut om resultatdisposition

10.Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11.Beslut om resultatdisposition 12.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 13.Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår 14.Val av styrelseledamöter och suppleanter 15.Val av revisorer och revisorssuppleant 16.Val av valberedning Resultatdisposition, d.v.s. vad som ska göras med eventuell vinst. Beslut om huruvida styrelsen och VD ska beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning föregående räkenskapsår eller inte. Om bolagsordningen innehåller bestämmelser om vad som ska tas upp på bolagsstämman så ska även dessa följas. 10.Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11.Beslut om resultatdisposition 12.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 13.Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår 14.Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter 15.Val av styrelseledamöter och suppleanter 10.

Pkt 11 Beslut om resultatdisposition för. 2019. Föredragning av revisorns berättelse; Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning; Beslut om resultatdisposition; Beslut om stadgeändring; Beslut  På årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal viktiga Årsredovisning för 2019 med anteckning om årsstämmans resultatdisposition.
Villa ludvigsberg södermalm

bil registrering
peter karlsson prevas
aker solutions mobile al
avancerad
översättning från engelska till svenska
jungfru stjärnbild

Resultatdisposition I en årsredovisning ska bolagets styrelse lämna förslag om hur årets resultat ska disponeras, och årsstämman fattar sedan beslut om detta. Förslaget, som ingår i förvaltningsberättelsen , rubriceras Förslag till resultatdisposition .

Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår. 14. Val   Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen.


Die anmalerei
hjärnans vikt minskar

Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 9. Föredragning av revisorns berättelse 10.Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Beslut om resultatdisposition 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljas  Beslut om resultatdisposition. 14.

Beslut om resultatdisposition. Beslut. Att fastställa sq'lelsens förslag till resultatdisposition för 207,,!,. Beslut I fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Val av revisorer och revisorssuppleant 16. Val av valberedning 17. 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.